Opvoeden doe je samen

Doe je mee met ons? 

Hoe doen we dat?


We bieden ouders in Rotterdam cursussen en gespreksbijeenkomsten aan waarin zij nadenken over hun rol als opvoeder. 

Wat is onze visie


Wij geloven dat gezinnen enorm belangrijk zijn. Het is de plek waar kinderen leren wat vertrouwen en liefde in de praktijk betekent. We hebben als ouders elkaar nodig om een handje te helpen.  

Wie werken bij LEEFsamen?


Bij onze stichting werken alleen vrijwilligers. Dit zijn op dit moment de cursusleiders:

Aart van Soest,

Anne-Marie van Driel en

Marleen de Bruyne. 

Wie vormen het bestuur?


Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter: Marleen de Bruyne- van der Graaf

Penningmeester: Arjen Smits

Secretaris: Annemarie van Driel

Algemeen bestuurslid: Gerard Toonen

Hoe is de stichting ontstaan?


Het idee van onze stichting is ontstaan in de christelijk gemeente Leef! in Rotterdam Zuid. We beseften van het ondersteunen van gezinnen in Rotterdam één van de mooiste dingen is die je kunt doen. Kinderen vormen immers de toekomst van de stad. Om deze reden hebben wij in het najaar van 2021 de stichting Leef! Samen opgericht. 


Financiële steun


Onze stichting is geheel afhankelijk van giften. Wil jij ons helpen? Dit kan door een gift over te maken op rekeningnummer NL02RABO0376990228. Hartelijk bedankt! 


Fiscale gegevens, ANBI en beloningsbeleid


Ons RSIN-nummer is 862730892. Ons ANBI-beleidsplan kun je inzien via deze link.


Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De stichting heeft ook geen betaalde werknemers in dienst. Onze trainers ontvangen een (vrijwilligers-)vergoeding voor de trainingen die ze geven.